Březen 2009

Na syróm boru

24. března 2009 v 14:42 | Chobotnice

Mapa dobývek severně od Dalekých Dušníků na levém břehu Kocáby

Montánní relikty na Ouběnicku - úvod

23. března 2009 v 23:32 | Chobotnice

Na této stránce by měl vznikat a postupně být doplňován článek o montánních reliktech na Ouběnicku.Samozřejmě, že pod patronátem Zlatokopecké akademie věd.
.
Publikaci na Blogu jsem zvolil právě i kvůli snadné aktualizaci a doplňování dalších poznatků z bádání.
.
.
Zatím probíhají bádání severně od Ouběnic, mezi Skalicí a bývalým Tuškovským mlýnem, většinou v údolí Kocáby.
.
Podle výskytu i charakteru dobývek jsou dobývky soustředěny do několika pásem.Většina dochovaných kutišť byla těžena metodou, která připomíná většinou dobývky na Rýchorách, jinde dobývky Klínecké. Ve svazích nad Kocábou byly nepravidelně těženy svahové zvětraliny těžebními rýhami o zachované hloubce hloubce 1 - 6m. Vyjímkou je jedna z rýh na SZ svahu Tuškovského vrchu, která je sekaná ve skále, nevýrazné zóny pinek na Tuškovském vrchu a na svahu kóty 445, a dále zavalená štola se světlíkem tamtéž. Vytěžené kubatury jsou v řádech tisíců m3.

Podrobné texty k jednotlivým zónám budou va kapitolách v rubrice Montánní relikty na Ouběnicku
.
Mapa hlavních těžebních zón, které máme s malou Léňou zmapované. Podrobné mapy budou později.


Honza Bašta